Varför återbruk?

Det finns olika sätt att vara en mer ”medveten konsument”, man kan handla ekologiskt, ha lite koll på vilka material som är bättre än andra och att laga och ta vara på det du redan har. Men framför allt måste vi KÖPA MINDRE!!!

I en värld där majoriteten av de kläder vi köper är sydda i länder som Kina, Kambodja och Bangladesh där skyddet för arbetarnas rättigheter är väldigt dåligt. Och där kvinnorna som är anställda i fabrikerna jobbar upp till tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan, men ändå inte klarar sig på sin lön. Där vi i Sverige handlar 14 kg kläder per år och person och där 8 kg hamnar i hushållssoporna. När ett plaggs medellivslängd har sjunkit till lite drygt två år. Då är det politisk aktivism att hoppa av den allt snabbare snurrande konsumtionskarusells.

Återbruk blir ett politiskt statement mot den rådande konsumtionskulturen. Vissa skruvar på sig när man nämner politik, men för mig är allt politik, om än inte nödvändigtvis partipolitik.

Förutom det uppenbara i att vi måste skära ner på vår konsumtion och ta tillvara på det vi har, så är det även ur ett skapande perspektiv väldigt givande att hitta nya sätt att använda ett material. Just att man får förhålla sig till vissa begrännsningar gör att man måste tänka kreativt och hitta nya lösningar. /Sara

548388_197885813726328_1590652351_n