Varför återbruk?

Överkonsumtion –

Det finns olika sätt att vara en mer ”medveten konsument”, man kan handla ekologiskt, ha lite koll på vilka material som är bättre än andra och att laga och ta vara på det du redan har. Men framför allt måste vi KÖPA MINDRE!

Textil produktion och etik –

I en värld där majoriteten av de kläder vi köper är sydda i länder som Kina, Kambodja och Bangladesh där skyddet för arbetarnas rättigheter är väldigt dåligt och där de som är anställda i fabrikerna jobbar upp till tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan, men ändå inte klarar sig på sin lön. Samtidigt som vi i Sverige handlar 14 kg kläder per år och person varav 8 kg hamnar i hushållssoporna och ett plaggs medellivslängd har sjunkit till lite drygt två år. Då är det politisk aktivism att hoppa av den allt snabbare snurrande konsumtionskarusellen.

Kreativitet & politik

Återbruk blir ett politiskt statement mot den rådande konsumtionskulturen. Vissa skruvar på sig när man nämner politik, men för mig är allt politik, om än inte nödvändigtvis partipolitik.

Förutom det uppenbara i att vi måste skära ner på vår konsumtion och ta tillvara på det vi har, så är det även ur ett skapande perspektiv väldigt givande att hitta nya sätt att använda ett material. Just att man får förhålla sig till vissa begrännsningar gör att man måste tänka kreativt och hitta nya lösningar.

/Sara